Ortopedija

Ortopedija ili kako je još nazivaju ortopedska hirurgija, je medicinska specijalnost, odnosno grana medicine koja proučava, sprečava i leči bolesti, deformacije i povrede sistema za kretanje.

Ortopedski hirurzi koriste operativne i neoperativne zahvate, kako bi umanjili ili otklonili posledice mišićno-koštanih trauma, sportskih povreda, raznih degenerativnih bolesti skeleta, tumora, infekcija ili kongenetalnih poremećaja. Naravno, ortopedija je zadržala i svoje istorijske karakteristike, podrazumevajući brigu o deformacijama skeleta sa opštim zadacima brige za invalide.

Opšta podela ortopedskih zahvata je na: neoperativne odnosno, zatvorene, tj. bez diranja integriteta kože i operativne tj. otvorene, hirurške.

U dodatne dijagnostičke postupke, moderne ortopedske hirurgije ubraja se i magnetna rezonanca, tipizacija tkiva, mikrobiološke pretrage, scintigrafija kosti, dijagnostički ultrazvuk, artroskopija, kompjuterizovana kolor-termografija, denzitometrija kosti, kao i biopsija i citološka punkcija.Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unosi datum pregleda ili kontrole. Zatim u se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, dijagnozu, predlog terapije i zakljucak.

Više o bolnici Una