Neurohirurgija

Neurohirurgija predstavlja granu hirurgije koja se bavi operativnim lečenjem bolesti lobanje, mozga, kičme i živaca. Sve veći broj bolesti se može uspešno lečitit uz minimalnu invazivnost, kao što su: mali rez na koži, mali otvor na lobanji i sl. Ovo je omogućeno razvojem tehnike rada i razvojem pomoćnih uređaja u lečenju. Ali i pored toga, za uspešnu operaciju i dalje ostaje veoma poznat standard: dobro hirurško znanje, bogato iskustvo i mikroskopska tehnika koja predstavlja precizno operisanje pod uvećanjem mikroskopa.

Neurohirurzi, pre svega, pregledom otkrivaju poremećaje u glavi i mozgu, ali i u kičmenom stubu i kičmenoj moždini.Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unosi datum pregleda ili kontrole. Zatim u se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, CT (npr. kicmene mozdine), dijagnozu, operacije (ukoliko je radjena intervencija), predlog terapije i zakljucak.

Više o bolnici Una