Izrasline

Osteofiti, koštane izrasline, „papagajski kljunovi“ su koštano hrskavični izraštaji (izdanci), koji nastaju na krajevima degenerativno promenjene zglobne hrskavice kod osteoartroze, fizičkih trauma i poremećaja metabolizma kalcijuma u organizmu čoveka ili životinja, kao reparativni odgovor preostale hrskavice. Retko ili gotovo nikada se ne javljaju kod reumatoidnog artritisa.

Osteofiti se mogu razviti u zglobnoj hrskavici ili u marginalnoj zoni zgloba, na granici prelaska hrskavičavog u koštano tkivo, kao zajednička tvorevina i mogu se pojaviti u bilo kom broju i na bilo kojoj lokaciji, kao:

- Marginalni (periferni) osteofiti; koji se razvijaju na periferiji, ili marginama svih zglobova.
- Centralni osteofiti, koji se razvijaju u središnjem delu zgloba i najizraženiji su u zglobu kuka i   kolena.


Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unosi datum pregleda ili kontrole. Zatim u se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, dijagnozu, predlog terapije i zakljucak.

Više o bolnici Una