Grudni koš

Grudni koš je hrskavični kavez koji sadrži i štiti središnje organe respiratornog i krvožilnog sistema. Oblikom je čunjast (uski vrh i široko dno. Zbog prodora pršljenova u grudnu šupljinu, poprečno pokazuje bubrežasti presek.

Zadnja strana (facies posterior) grudnog koša oblikuje 12 pršljenova i zadnje krajeve rebara. Konveksna je odozgo prema dole i zatvara po jedan duboki otvor sa svake strane središnje crte. Otvor nastaje zbog posterolateralnog smera pružanja svakog rebra od pršljena prema rebarnom luku.

Prednja strana (facies anterior) koju čine grudna kost i rebrene hrskavice je ravna ili blago konveksna, i nagnuta odozgo prema dole i napred.

Bočne strane (facies laterales) su konvkesne i u potpunosti ih oblikuju rebra međusobno podeljena sa 11 međurebrenih prostora koji su ispunjeni međurebrenim mišićima i tkivom.

Grudni koš žene razlikuje se od grunog koša muškarca. Grudni koš žena ima:
- manji volumen
- kraću grudnu kost


Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unosi datum pregleda ili kontrole. Zatim u se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, dijagnozu, predlog terapije i zakljucak.

Više o bolnici Una