Hondroliza

Hondroliza je bolest koja se karakteriše progresivnim oštećenjem zglobne hrskavice, što dovodi do suženja zglobnog prostora i smanjenja pokreta zahvaćenog zgloba. Bolest može biti idiopatska (nepoznatog uzroka) ili se može javiti sekundarno posle infekcija, povreda, dugotrajnih imobilizacija i teških opekotina donjih ekstremiteta.

Hondroliza se najčešće javlja između 9. i 15. godine života. Prisutan je bol u zahvaćenom zglobu, ukočenost zgloba, spastičnost mišića u zahvaćenom predelu i hramanje.

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, laboratorijskih analiza, rendgenskih snimaka, komjuterizovane tomografije itd.


Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unosi datum pregleda ili kontrole. Zatim u se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, dijagnozu, predlog terapije i zakljucak.

Više o bolnici Una