Lakat

Lakat je složeni zglob na čovekovom telu. On se nalazi na ruci između proksimalnog i distalnog dela ruke. U lakatnom zglobu se nalaze i tri kosti, a to su: nadlaktična kost (humerus), lakatna kost (ulna) i palčana kost (radius).

Lakat se sastoji od tri manja zgloba, oni se nazivaju:
- Articulatio humeroradialis
- Articulatio humeroulnaris
- Articulatio radioulnaris proximalis


Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unosi datum pregleda ili kontrole. Zatim u se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, dijagnozu, predlog terapije i zakljucak.

Više o bolnici Una