Pulmologija

Pulmologija spada u granu interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem pacijenata koji imaju problema sa disajnim organima.

Lekar specijalista za pulmologiju ima stručni naziv – pneumofiziolog. Pneumofiziolog procenjuje funkcionalno stanje respiratornog trakta, odnosno disajnog sistema i na osnovu tegoba i objektivnog nalaza predlaže neophodne dijagnostičke procedure.

Specijalisti pulmologije – pneumofiziolozi bave se prevencijom, dijagnostikom i lečenjem:
- Oboljenja pluća izazvana infekcijom
- Bronhijalne astme
- Hroničnih opstruktivnih bolesti pluća /HOPB/
- Emfizem pluća
- Hroničnih respiratornih insuficijencija
- Embolije i infarkta pluća
- Tumora bronhija, pluća i plućne maramice
- Fibroze pluća, sarkoidozaNacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unose datum pregleda ili kontrole i tezina i visina pacijenta. Zatim u se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, objektivni nalaz, spirometrijski test, radiografske (RO) nalaze, bronhoskopska ispitivanja, rezultate alergotesta, zatim dijagnozu, predlog terapije i zakljucak. dijagnozu, predlog terapije i zakljucak.

Više o bolnici Una