Hrskavica

Hrskavica je vrsta gustog vezivnog tkiva. Sastoji se od specijalnih ćelija, hondrocita, koje proizvode velike količine ekstracelularne supstance sastavljene od kolagenih vlakana, proteoglikana i vlakana elastina. Postoje tri tipa hrskavice koje se međusobno razlikuju:

- Elastična hrskavica
- Hijaluronska hrskavica
- Fibrozna hrskavica

Hrskavica je zastupljena u mnogim delovima tela uključujući zglobne površine kostiju, grudni koš, uvo, nos, bronhije i međupršljenske diskove.


Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unosi datum pregleda ili kontrole. Zatim u se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, dijagnozu, predlog terapije i zakljucak.

Više o bolnici Una