Ginekologija

GINEKOLOGIJA je posebna oblast medicine koja se bavi ginekološkim problemima žena svih starosnih dobi, od adolescencije do menopauze i kasnije, uz primenu preventivne, dijagnostičke i terapijske procedure. Ukratko, može se reći da se ginekologija bavi zdravljem, prevencijom i lečenjem oboljenja ženskih polnih organa.

ULTRAZVUČNI PREGLED U GINEKOLOGIJI

Kvalitet i količina informacija koje pruža ultrazvučni pregled male karlice čine ultrazvuk najvažnijom dijagnostičkom metodom, bez koje se savremena ginekologija ne može zamisliti. Ova metoda se pokazala veoma jednostavnom, bezbednom i klinički važnom, ali i sigurnom. Može se ponavljati onoliko puta koliko se smatra neophodnim, a da to ni na bilo koji način ne ugrozi pacijentkinju. Ultrazvučni pregled u ginekologiji se izvodi preko stomaka ili vaginalnim putem u zavisnosti od indikacija koje su uslovile pregled.

Ultrazvučni pregled omogućava:
- Detaljno i merljivo, tj. objektivno ispitivanje anatomije organa male karlice žene, pre svega materice i jajnika
- Dijagnostiku tumora jajnika i materice
- Ispitivanje uzroka neplodnosti
- Praćenje rasta folikula i sluzokože materice
- Ispitivanje prohodnosti jajovoda - sonohisterosalpingodrafija
- Zapaljenski procesi u maloj karlici
- Praćenje efekata propisane terapije
- Interventni ultrazvuk – punkcija cističnih tvorevina

GINEKOLOŠKI PREGLED

Ginekološki pregled se još može nazvati i bimanuelni pregled. Sa njim ginekolog stiče uvid u stanje unutrašnjih genitalnih organa žene - vagine, materice, jajovoda, jajnika. Prilikom ginekološkog pregleda često se uzimaju i brisevi sa grlića materice, kako bi se uradile bakteriološke i virusološke analize, ali i analize na prisustvo gljivica. Na ovaj način se mogu otkriti infekcije koje u nekoj kasnijoj fazi mogu dovesti i do nekih drugih bolesti i steriliteta.

KOLPOSKOPIJA

Kolposkopski pregled, doktori preporučuju da se uradi jednom godišnje, počevši od momenta stupanja u seksualne odnose ili od 18. godine života. U toku ovog pregleda ginekolog posmatra grlić materice, vaginu i vulvu pod raznim uveličavanjima, sistemom optičkih sočiva, uz veštački izvor svetlosti. Kolposkopija je veoma jednostavna i bezbolna. Odvija se u tri faze: u prvoj fazi lekar posmatra grlić materice, u drugoj sledi premazivanje sa 3% sirćetnom kiselinom, a na kraju je premazivanje Lugolovim rastvorom. Kolposkopija i citologija - PAPANICOLAU test su primarni skrining i zajedno u skoro 99% slučajeva otkrivaju prekanceroze i rani karcinom grlića materice. Ponekad je potrebno, radi što tačnijeg postavljanja dijagnoze, ovaj pregled upotpuniti i biopsijom grlića materice i frakcioniranom kiretažom. Materijal dobijen ovim intervencijama, šalje se na histopatološki pregled.

PAPA TEST – predstavlja citološki, odnosno tzv. Papanikolau test. Pregled se obavlja mikroskopski, tada se posmatraju ćelije koje se dobijaju brisevima sa i iz grlića matrice. Služi za otkrivanje premalignih i malignih promena. Papa test treba raditi bar jednom godišnje. Papanikolau kvalifikacija ima pet grupa. U prve dve grupe (I, II) obuhvaćene su normalne ćelije, III grupa su abnormalne ćelije, IV grupa su maligne ćelije u manjem broju, dok V grupa predstavlja brojne maligne ćelije.Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unose datum pregleda ili kontrole i tezina i visina pacijenta. Zatim u se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi alergije (npr. na neki lek), Vaše sadašnje zdravstveno stanje, objektivni nalaz, VS, PA, UZ, dijagnozu, predlog terapije i zakljucak.

Više o Poliklinici Panacea