Hematologija

HEMATOLOGIJA je oblast interne medicine, koja se bavi poremećajima broja i oblika krvnih ćelija, poremećaji zgrušavanja krvi, kao i bolesti limfnog tkiva, odnosno slezine i limfnih čvorova, koja spadaju u domen specijalista za bolesti krvi - hematologa. Zahvaljujući sveobuhvatnoj laboratorijskoj dijagnostici, i dijagnostičkim metodama poput punkcije koštane srži i biopsije kosti, hematolozi veoma brzo mogu da otkriju uzrok problema i brzo započnu terapiju.

Simptomi:
Najčešći simptomi zbog kojih se pacijenti javljaju jesu slabost, malaksalost, zujanje u ušima, vrtoglavica, lupanje srca, noćni grčevi u mišićima ruku i nogu, gubitak apetita, muka, gadjenje, glavobolja, poremećaj vida, povišena temperatura, promene na koži u vidu modrica, pad imuniteta i sklonost ka infekcijama, bolovi u kostima, tromboze dubokih vena i otoci ekstremiteta, produženo krvarenje nakon povrede.

U pregled hematologa ubraja se:
• Osnovni pregled interniste-hematologa
• Kompletna laboratorijska dijagnostika
• Ispitivanje koštane srži – punkcija koštane srži i citološka analiza
• Citološka analiza punktata limfne žlezde
• Citološki pregled razmaza periferne krvi

Terapija obuhvata, intravensku/infuzionu terapiju, intramuskularnu terapiju, transfuziju krvnih derivata, flebotomiju.Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unose datum pregleda ili kontrole i tezina i visina pacijenta. Zatim u se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, dijagnozu, predlog terapije i zakljucak.

Više o bolnici Una