Terapija

Terapija je postupak kojim se ublažavaju ili otklanjaju poremećaji i uspostavlja prethodno narušeno, normalno stanje zdravlja. Ukoliko se leče samo simptomi, onda je to simptomatska, a ako se uklanjaju uzroci bolesti, onda je to kauzalna terapija.

Simptomatska terapija je svako lečenje bolesti koje utiče samo na simptome, a ne na njegov uzrok, odnosno njegovu etiologiju. Obično je usmerena na smanjenje simptoma radi udobnosti i dobrobiti bolesnika, ali takođe može biti korisna u smanjenju organskih posledica i posledica simptoma bolesti. Za mnoge bolesti, čak i onih čija je etiologija poznata (npr. većina virusnih bolesti kao što je grip), simptomatsko lečenje je jedino koje je dostupno za sad.

Kauzalna terapija ima za cilj da otkloni ili suzbije sam uzrok bolesti.


Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unosi datum pregleda ili kontrole. Zatim se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, dijagnozu, predlog terapije i zakljucak.

Više o bolnici Una