Opsta hirurgija

Hirurgija je posebna medicinska disciplina, ona predstavlja granu kliničke medicine koja se bavi proučavanjem i lečenjem bolesti koje se leče radom ruku hirurga i primenom mehaničkih sredstava, odnosno instrumentima. Operativna hirurgija, prema pristupu lečenja može da se podeliti u četiri grupe:

- reparacija rana
- ekstirpacija obolelih delova ili celih tkiva i organa
- rekonstruktivna hirurgija
- fizioloska hirurgija

Kako bi hirurg ostvario uspešan rad, pored manuelne spretnosti, neophodno je da ima i široko medicinsko znanje, ali i poznavanje tehnike i tehnologije za određene grane hirurgije, jer kako se razvija medicina i tehnologija tako dolazi do napredka hirurgije i sve većeg obima znanja i razvoja brojnih operativnih tehnika. Sve ovo je u cilju pružanja bolje medicinske usluge pacijentima. Zbog samog razvoja brojnih operativnih tehnika, hirurzi se sve više specijalizuju za odeđene grane hirurgije, pa na taj način omogućavaju razvoj novih hirurških disciplina ili njihovih poddisciplina. Iz hirurgije se danas mogu izdvojiti brojne grane, kao što su:

- neurohirurgija
- maksilofacijalna hirurgija
- ortopedija
- plasticna i rekonstruktivna hirurgija
- grudna hirurgija
- abdominalna hirurgija
- vaskularna hirurgija
- urologija
i druge brojne poddisciplineNacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unosi datum pregleda ili kontrole. Zatim u se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, rezultate rektoskopije i anoskopije, dijagnozu, operacije (ako se radi hirurska intervencija), predlog terapije i zakljucak.

Više o bolnici Una