Magnetna rezonanca

Magnetna rezonanca predstavlja veoma moćno sredstvo u dijagnostici mnogih oboljenja, pa zbog toga ima i veoma veliku važnost u dijagnostici hroničnih bolnih stanja. Treba reći da je dijagnostički pregled na ovom aparatu u potpunosti bezbolan i potpuno neškodljiv.

MR, odnosno magnetna rezonanca je metoda koja omogućava savršeno preciznu vizualizaciju struktura unutar lobanje, kičmenog stuba, ekstremiteta, kako i u mekim tkivima glave tako i kod ostalih delova tela. Jedino pomoću MRI lekari imaju mogućnost da na neki način da “zavire” u osetljive unutrašnje strukture organizma I da na taj način dobiju jasan uvid u oštećenja, tumore, anomalije i sl.

Pregled magnetnom rezonancom (MR), predstavlja najsavršeniji pregled koji današnja medicinska dijagnostika poznaje i potpuno je bezbedan za pacijenta. Moguće promene u organizmu MR registruje pomoću emisije radiotalasa, tako da nema nikakvih štetnih efekata kao što to biva kod pregleda rentgenskim zračenjem. Signal se prima preko kompjutera i registruje se u vidu slike preseka određenog dela tela. MR pregled je od neizmerne pomoći Vašem ordinirajućem lekaru za postavljanje jasne dijagnoze, a sve u cilju što bržeg preduzimanja adekvatnog lečenja.

Pregled se obavlja u specijalnoj MR sali, gde pacijent leži na stolu oko koga se nalazi magnetni kalem. Sistem je poluotvoren, sa tunelom koji ima dužinu od 160 cm, tako da nema opasnosti od osećaja klaustrofobije, kao kod uređaja prethodnih generacija. Za pregled nije potrebna nikakva posebna priprema, niti davanja lekova - premedikacija. Samo se u specijalnim slučajevima vrši ubrizgavanje kontrastnog sredstva, koje propisuje lekar za vreme pregleda.

Pregled je apsolutno bezbolan. Neophodno je da se pacijent ne pomera za vreme pregleda. Zahvaljujući izuzetnoj snazi aparata – koji ima 1,5 Tesla - za većinu pregleda je dovoljno svega petnaestak minuta, a jedinu neprijatnost može predstavljati buka koja potiče od promena gradijenata magnetnog polja. Za vreme pregleda omogućena Vam je komunikacija sa tehničarem, a u slučaju neprijatnosti bilo koje vrste ispitivanje se može prekinuti u svakom trenutku.

Metalni predmeti koji su uneti nepažnjom u zonu dejstva magnetnog polja mogu naneti štetu Vama i osoblju, pa se zbog toga u MR salu nikako ne sme uneti sledeće: Naočare, aparat za sluh, metalne predmete sa odela - šnale, broševe, kaiševe i sl. - šnale za kosu i perike, zubne proteze, sitne metalne predmete iz džepova, poput ključeva, olovki, novca i sl., satove, mobilne telefone, platne kartice, nakit.

Način unosa podataka koje vrši lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unosi datum pregleda ili kontrole, datum rođenja i adresa pacijenta. Zatim se unose vrsta pregleda i izveštaj lekara specijaliste radiologije.

Više o Poliklinici Panacea