Laboratorija

Savremena medicina danas ne može da se zamisli bez laboratorijske dijagnoze koja je veoma važna za brzo otkrivanje bolesti i za što uspešnije lečenje, praćenje toka bolesti i izlečenje. Brzina određivanja i tačnost analiza su veoma uznapredovali zadnjih godina sa razvojem novih tehnologija, robotike i on-line obaveštavanja. Moderno opremljena laboratorija je osnovni faktor za brzo i tačno postavljanje dijagnoze.

U laboratoriji možete uraditi kompletne analize krvi i urina:
- hematološke
- biohemijske
- virusološke
- imunološke
- hormone
- tumor markere
- mikrobiološke

Više o bolnici Una