Kardiologija

KARDIOLOGIJA pripada delu interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti srca i krvnih sudova.

Naziv srce potiče od latinske reči COR ili CORDIS, grčki CARDIA, što predstavlja mišićnu pumpu koja svojim ritmičkim kontrakcijama prima krv iz vena I potiskuje je u arterije. Na ovaj način srce omogućava stalni protok krvi kroz cirkulacioni sistem I održava normalnu razmenu materija u tkivima.

Kod bolesti srca, najčešća je koronarna bolest, koja je poznata kao ishemijska bolest srca. To je naziv za grupu bolesti srca koje nastaju usled smanjenog krvnog protoka kroz srčane arterije. Najčešći uzrok smanjenog protoka krvi kroz krvne sudove srca jeste tzv. ateroskleroza. Posledica koronarne bolesti srca jeste koronarna insuficijencija, odnosno stanje premale ponude I prevelike potrebe srčanog mišića za kiseonikom.

Oblici koronarne bolesti srca jesu: stabilna angina pectoris, nestabilna angina pectoris, akutni infarkt miokarda, srčana insuficijencija, poremećaj srčanog ritma tj. aritmija, ishemija srca bez simptoma i sl.

Krvni sudovi se grupišu prema tome, da li mogu dovesti ili odvesti krv od srca I prema veličini. Arterije i manje arteriole odvode krv od srca do kapilara, koje su povezane sa manjim venama I kroz koje protiče krv do većih vena koje opet dovode krv natrag u srce. Najmanji krvni sudovi, odnosno kapilari se sastoje samo od sloja endotelijuma, dok ostali krvni sudovi imaju i tanke slojeve drugih proteina, kao što su kolagen i elastin.

U bolesti krvnih sudova može se ubrojiti i Angiopatija, od kojih dalje ide oboljenje velikih krvnih sudova koja se zove makroangiopatija i oboljenje malih krvnih sudova odnosno mikroangiopatija i mnoge druge bolesti.Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unose datum pregleda ili kontrole i tezina i visina pacijenta. Zatim u se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, elektrokardiogram (EKG), color doppler ekstremiteta, ehokardiografska i doplerska merenja, holter EKG i holter pritiska, test opterecenja, dijagnozu, predlog terapije i zakljucak.

Više o Poliklinici Panacea