Endokrinologija

Endokrinologija pripada grani/oblasti medicine koja se bavi endokrinim sistemom čoveka, tj. poremećajima endokrinog sistema i njegovim specifičnim izlučevinama, odnosno hormonima. Oboljenja endokrinog sistema izazvana su oboljenjima njegovih sastavnih delova tj. žleda i/ili poremećajem materija koje one luče tj. hormona. Hormoni su bitni skoro za sve telesne funkcije koje se dešavaju u organizmu. U telesne funkcije ubraja se reprodukcija, preko rasta i razvoja pa do odgovora organizma na stres sa kojim se svakodnevno susrećemo. Endokrini sistem jedan je od sistema ljudskog organizma koji je zadužen za kontrolu, komunikaciju i koordinaciju svih procesa u organizmu.

Za endokrinologiju se ukratko može reći da se bavi lečenjem poremećaja u radu žlezda sa unutrašnjim lučenjem za oboljenja koja nastaju kao posledica tih poremećaja, koji se mogu odraziti na povećanu ili smanjenu funkciju štitaste žlezde, neplodnost, srčana oboljenja, osteoporozu, metaboličke poremećaje, gojaznost, dijabetes i mnoge druge promene. Endokrini sistem zajedno sa nervnim i reproduktivnim sistemom, bubrezima, crevima, jetrom i pankreasom kontroliše:

- Nivo telesne energije
- Reprodukciju
- Rast i razvoj
- Unutrašnju ravnostežu organizma, tj. homeostaza
- Odgovor na okruženje, stres i povredeNacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unose datum pregleda ili kontrole i tezina i visina pacijenta. Zatim u se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, dijagnozu, predlog terapije i zakljucak.

Više o Poliklinici Panacea