Rame

U anatomiji čoveka, rame obuhvata deo tela gde je humerus nadovezan na lopaticu, glavom koja leži u glenoidnoj jamici. Rame je grupa struktura u zglobnoj oblasti. Ljudsko rame čine tri kosti: ključna kost (clavicula), lopatica (scapula) i humerus (ramena kost), kao i povezani mišići, ligamenti i tetive. Veze između kostiju ramena prave rameni zglobovi. „Rameni zglob“ se obično odnosi na glenohumerlani zglob, koji je glavni zglob ramena, ali šire obuhvata i akromiklavikularni zglob.

Postoje dve vrste hrskavice u zglobu. Prvi tip je bela hrskavica na krajevima kostiju (zvana artikularna hrskavica) koja omogućava kostima da klize i uležu jedna na drugu. Kada ovaj tip hrskavice počne da se oštućuje (u procesu koji se naziva artritis), zglob postaje bolan i krut. Labrum je druga vrsta hrskavice ramena koja je distinktivno različita od artikularne hrskavice. Ova hrskavica je fibroznija ili rigidnija od hrskavice jastučeta i čašice. Takođe, ova hrskavica postoji samo oko čašice gde je nadovezana.

Rame mora biti dovoljno mobilno za široki opseg aktivnosti ruku i šaka, ali takođe dovoljno stabilno da dozvoli aktivnosti kao što su podizanje, guranje i povlačenje. Kompromis između mobilnosti i stabilnosti rezultuje velikim brojem problema sa ramenima s kojim se ne suočavaju drugi zglobovi kao što je kuk.


Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unosi datum pregleda ili kontrole. Zatim u se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, dijagnozu, predlog terapije i zakljucak.

Više o bolnici Una