Butina

Butina, natkolenica, bedro ili but, deo je ljudskog tela između karlice i kolena. U butini se nalazi samo jedna kost (butna kost - femur) i brojni mišići. To je parni deo tela - na obe noge nalazi se po jedna butina.

Butine kroz arterije snabdevaju krvlju donje udove. Na butnu kost se pripajaju brojni mišići, tzv. mišići natkolenice. Između mišića prolaze probojne grane duboke butne arterije i išijadični živac.

Mišići natkolenice su grupisani u tri lože:
- prednja loža u kojoj se nalaze terzijski ili krojački mišić (m.sartorius) i četvoroglavi mišić   natkolenice (m. quadriceps femoris: rectus femoris, vastus medialis, vastus intermedius, vastus   lateralis)
- unutrašnja loža u kojoj se nalazi 5 mišića aduktora, tzv. „mišići jahanja“ (adductor   magnus, adductor longus, adductor brevis, pectineus, gracilis)
- zadnja loža u kojoj se nalaze tri mišića: dvoglavi mišić natkolenice (m. biceps femoris),   polutetivni (m. semitendinosus) i poluopnasti mišić (m. semimembranosus)

Kroz butinu prolazi butna arteriju (arteria femoralis). Ona je nastavak spoljne bočne arterije (arteria iliaca externa), a sama se nastavlja u potkoleničnu arteriju (arteria poplitea).


Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unosi datum pregleda ili kontrole. Zatim u se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, dijagnozu, predlog terapije i zakljucak.

Više o bolnici Una