Mamografija

Mamografija je radiološka metoda rendgenskog pregleda uglavnom ženskih dojki, a ređe i muških grudi. Postupkom mamografije uočavaju se karakteristične kvržice i/ili mikrokalcifikacije u dojkama.

Provodi se posebnim uređajem - mamografom. Mamografija se koristi kao metoda za rano otkrivanje raka dojke.

Više o Poliklinici Panacea