Medicina

Medicina je nauka i veština lečenja koja se bavi dijagnostikom, preventivom i terapijom fizičke i psihičke bolesti čoveka. U nju spadaju razne zdravstvene prakse koje su nastale da održavaju i povrate zdravlje prevencijom i tretiranjem bolesti.

Savremena medicina primenjuje nauku u zdravlju, biomedicinska istraživanja i medicinsku tehnologiju da dijagnostikuje i tretira bolesti i povrede primenom lekova, operacija ili nekih drugih tipova terapija.

Više o Poliklinici Panacea