DERMATOVENEROLOGIJA

Dermatologija pripada grani medicine koja se bavi istraživanjem, dijagnostikom i lečenjem patoloških dešavanja koja zahvataju kožu. Sve promene na koži mogu da se pojave samostalno, bez promena na unutrašnjim organima ili usled posledica oštećenja funkcije unutrašnjih organa. Za kožu se može reći da sa jedne strane predstavlja "prozor" kroz koji se gleda unutrašnjost organizma, dok sa druge strane predstavlja "ogledalo" na kojem se ogledaju dešavanja u našem organizmu.

Venerologija je nauka koja se bavi istraživanjem, dijagnostikom i lečenjem polnih bolesti. Polne bolesti se ne prenose samo i isključivo polnim kontaktom, već i dodirivanjem bolesnika i inficiranih predmeta, dok je ređe putem krvi, sa majke na dete u trudnoći i tokom porođaja. Simptomatologija polnih bolesti nije uvek nužno vezana uz promene na polnom organu. Promene mogu da se pojave i na ostaloj koži i sluznicama, koje mogu biti ulazno mesto infekcije ili su promene kože i sluznica deo kliničke slike sistemske bolesti koje se mogu manifestovati poremećajem funkcije različitih organskih sastava.

Za dermatovenerologiju se još može reći da je usko povezana sa mnogim drugim granama medicine, poput: Onihologije tj. nauke o noktima, Trihologijom odnosno naukom o dlaci, Mikologijom tj. naukom koja se bavi gljivicama, Bakteriologijom koja se bavi naukom o parazitima, Virusologijom odnosno naukom o virusima, Genetikom koja je nauka o nasleđivanju, Embriologijom, Internom medicinom, Hirurgijom, Imunologijom i Psihijatrijom.
Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unosi datum pregleda ili kontrole. Zatim u se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi sadasnje zdravstveno stanje, objektivni nalaz, predlog terapije i zakljucak.

Više o bolnici Una