Dijagnostika

Dijagnostika je postupak kojim se definiše bolest ili patološko stanje, odnosno proces koji vodi do dijagnoze bolesti. U tom procesu lekar se rukovodi simptomima i znakovima bolesti. Pod simptomima se podrazumevaju tegobe koje sam bolesnik primećuje, dok znakove bolesti lekar uočava na pacijentu.

Proces dijagnostike (ili proces prikupljanja činjenica o svim aspektima neke bolesti) se sastoji od:
- anamneze
- fizikalnog pregleda
- ostalih dijagnostičkih metoda

Više o Poliklinici Panacea