Iks-zraci

Rendgenski zraci zvani i X-zraci (iks-zraci) su deo elektromagnetskog spektra sa frekvencijama od 3×1016 do 3×1019 herca, odnosno talasnih dužina im je reda 0,1 do 10 nanometra (0,1×10-9 do 1×10-8 m). Zraci su jonizujući i zbog velike energije koriste se u radiologiji (u medicini), kao i u kristalografiji za određivanje strukture kristala.

Rendgenski zraci spadaju u jonizujuće zračenje, to znači da su ti zraci elektromagnetski aktivni i imaju naboj. Zbog svoje velike energije zraci su prodorni i uz veću dozu mogu da oštete tkiva.

Više o Poliklinici Panacea