Trombocitoze

Trombocitozama nazivamo stanja sa povećanim brojem trombocita (preko 400*109/L). Trombocitoze mogu biti primarne i sekundarne.

Trombocitoze, koje su posledica klonskog oboljenja pluripotentne matične ćelije hematopoeze, dakle, autonomnog bujanja trombocitne loze, nazivamo primarnim. Tu se ubrajaju: primarna esencijalna trombocitoza ili trombocitemija i trombocitoze u hroničnim mijeloproliferativnim bolestima (hronična granulocitna leukemija, policitemija vera, osteomijelofibroza).

Primarne trombocitoze karakteriše prisustvo ogromnih patoloških megakariocita u kostnoj srži. Lečenje se sastoji od primene citostatika, antiaregacionih sredstava i trombocitafereza.

Sekundarne ili reaktivne trombocitoze nastaju u toku sideropenijske anemije, hroničnih zapaljenja, malignih bolesti, nakon splenektomije, posle napora, krvarenja i dr.

U kostnoj srži ovih bolesnika se nalazi povećan broj megakariocita, normalnog oblika i veličine. Osim lečenja osnovne bolesti, savetuje se i davanje antiagregacionih sredstava (acetilsalicilna kiselina, dipiridamol i dr).


Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unose datum pregleda ili kontrole i tezina i visina pacijenta. Zatim u se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, dijagnozu, predlog terapije i zakljucak.

Više o bolnici Una