Trombocitopatija

Trombocitopatije obuhvataju grupu oboljenja kod kojih je poremećena funkcija trombocita. Funkcionalno insuficijentni trombociti su uzrok sklonosti ka krvarenju i pored normalnog broja trombocita.

Trombocitopatije mogu biti urođene i stečene. Urođene trombocitopatije su uzrokovane genetskim defektom, zbog koga nastaje poremećaj u nekoj od funkcija trombocita u hemostazi. Najznačajnije urođene trombocitopatije su Bernard-Soulierov sindrom, Glanzmann-ova trombostenija, nedostatak alfa i delta granula, prokoagulantni defekti trombocita i dr.

Stečene trombocitopatije se najčešće sreću u uremiji, oboljenjima jetre, paraproteinemijama i mijeloproliferativnim bolestima. Na poremećaj funkcije trombocita mogu uticati i različiti lekovi kao što su: acetilsalicilna kiselina, nesteroidni antiinflamatorni medikamenti, kortikosteroidi, neki antibiotici, beta blokatori i dr.

Trombocitopatije se klinički manifestuju spontanim krvarenjima u koži i sluzokožama, koja su slična hemoragijama pri trombocitopenijama. Vreme krvarenja je produženo, a broj trombocita u krvnoj slici normalan.


Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unose datum pregleda ili kontrole i tezina i visina pacijenta. Zatim u se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, dijagnozu, predlog terapije i zakljucak.

Više o bolnici Una