Plummer-Vinsonov sindrom

Plummer - Vinsonov sindrom (PVS) je naziv za skup sledećih simptoma: teška anemija zbog manjka gvožđa, otežano gutanje, atrofične promene sluznice usta, jezika, ždrela i jednjaka, koilonihija ( nokti oblikovani kao kašika). Ovaj sindrom se naziva i Patterson - Brown Kelly sindrom.

Uzrok je još uvek nepoznat. Među pretpostavljenim uzrocima su manjak gvožđa i drugih minerala, genetska sklonost i autoimuni faktori.

PVS je bio vrlo čest početkom i sredinom 20. veka naročito među sredovečenim Skandinavkama. Krajem 20. veka zabeležen je dramatičan pad učestalosti ove bolesti, verovatno zbog poboljšanja ishrane i početka dodavanja gvožđa brašnu.

Tipično se javlja od 40-70. godine života, a u 90% slučajeva pogađa žene.

Simptomi i znakovi koji se javljaju su: otežano gutanje čvrste hrane, napadi gušenja, slabost, umor i otežano disanje zbog anemije, gubitak telesne mase je redak, bledo prebojene koža i sluzokože, ranice u uglovima usana (angularni cheilitis), upala jezika (glossitis), nokti poput kašike (koilonihija), striktura (suženje) jednjaka.

Na PVS se posumnja na osnovu simptoma i znakova, a bolest se potvrđuje ili isključuje kompletnom krvnom slikom, razmazom periferne krvi, testovima ispitivanja gvožđa: ukupno serumsko gvožđe, TIBC, UIBC, feritin, zasićenost, endoskopskim pregledom jednjaka, rendgenskim pregledom jednjaka pomoću kontrasta.


Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unose datum pregleda ili kontrole i tezina i visina pacijenta. Zatim u se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, dijagnozu, predlog terapije i zakljucak.

Više o bolnici Una