Uganuće

Uganuće predstavlja povredu kapsuloligamentarnog aparata zgloba, usled grube mehaničke sile, koja dovodi do nekontrolisanog pokreta u zglobu koji prelazi fiziološku granicu elastičnosti.

Postoje tri vrste distorzija: elongacione, laceracione i rupturacione. Elongacione distorzije predstavljaju nategnuće ligamenata, zglobne kapsule i sinovije, kao i povredu perifernih neurovaskularnih mikroelemanata. Laceracione distorzije predstavljaju delimični prekid ligamenata, povredu kapsule i sinovije i povredu perifernih neurovaskularnih elemenata. Rupturacione distorzije predstavljaju kompletan prekid pojedinih ligamenata sa većim lezijama kapsule i sinovije, a u najtežim slučajevima i odvajanje koštanih pripoja tetiva i ligamenata.

Uganuće se karakteriše jakim, oštrim bolom, a pokreti i oslonac su nesigurni. Bolesnik štedi povređeni ekstremitet. Zahvaćeni zglob je otečen i postoji palpatorna bolna osetljivost na mestu lezije. Kod laceracionih i rupturacionih distorzija, aktivni pokreti su ograničeni, a pasivni veoma bolni.


Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unosi datum pregleda ili kontrole. Zatim u se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, rezultate rektoskopije i anoskopije, dijagnozu, operacije (ako se radi hirurska intervencija), predlog terapije i zakljucak.

Više o bolnici Una