Iščašenje

Iščašenje je skup povreda jednog zgloba pri čemu dolazi do rascepa kapsule, prekida ligamenata, kao i do dislokacije zglobnih površina pod uticajem spoljne sile.

Prema etiološkom faktoru luksacije mogu biti traumatske, recidivantne, habitualne i kongenitalne.

Prema stepenu dislokacije luksacije se dele na kompletne (potpune) i inkompletne (nepotpune). U kliničkoj slici je prisutan deformitet, otok i bol u predelu povređenog zgloba. Pokreti u zglobu su bolni i ograničeni. Moguća je pojava hematoma na koži iznad zgloba.


Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unosi datum pregleda ili kontrole. Zatim u se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, rezultate rektoskopije i anoskopije, dijagnozu, operacije (ako se radi hirurska intervencija), predlog terapije i zakljucak.

Više o bolnici Una